#sushi #foiegras #mugandai #bangkok #thailand (Taken with Instagram)

#sushi #foiegras #mugandai #bangkok #thailand (Taken with Instagram)

  1. jslimited posted this